Det vil være med til at skabe sundere arbejdsmiljøer, at flere mænd tager barselsorlov

Mød Rasmus og Pelle. Indtil for ganske nylig var Rasmus på barsel fra sit job som Senior eCommerce Manager hos Carlsberg i 10 uger fra Pelle var 9 måneder.

”Jeg havde en oplevelse af, at de 10 uger var en passende længde, men den arbejdsgiverbetalte periode havde afgørende betydning for min barsels længe, og jeg tror ikke, at vi havde prioriteret på samme måde, hvis det ikke havde været tilfældet.

Vi var enige om at vælge en løsning, der ville give os begge så lang barsel som muligt, men samtidig var vi afhængige af at sikre en stabil indkomst gennem hele perioden.

Da vi fik vores første barn, opfyldte jeg desværre ikke min daværende arbejdsgivers krav om ansættelse i 9 måneder for at kunne holde barsel med løn, hvorfor jeg ikke holdt barsel.

Jeg havde derfor et stort ønske om at holde barsel denne gang. Primært fordi det uden tvivl er en unik mulighed for at knytte et helt særligt bånd til sit barn, men også for at opnå en form for indsigt i, hvad det vil sige at være den primære omsorgsperson for et helt lille barn.

Derudover er det jo nærliggende at nævne klicheerne omkring, hvordan jeg nu er blevet en mester i kompleks stakeholder management, projektledelse med hårde deadlines og multitasking under ekstremt pres og manglende søvn, men det tror jeg helt ærligt også, der er en vis sandhed i. Man er VIRKELIG på arbejde som barslende forælder, og ja – mange af de egenskaber man tilegner sig gennem pressede situationer på barslen kan helt sikkert overføres til jobsituationer.

Men jeg tror i sidste ende, at det vigtigste jeg tager med mig retur på arbejde, er indsigten i, hvad det vil sige at hellige alt sin tid og opmærksomhed til et barn, som virkelig har brug for dig. Det skaber en højere grad af forståelse mellem mandlige og kvindelige kolleger ift. det vigtige i at tage barsel. Dermed har det uden tvivl også en værdi for min arbejdsgiver i et ligestillingsperspektiv, og jeg tror, at det på sigt vil skabe sundere arbejdsmiljøer, at flere mænd tager barselsorlov.

Det kan føles intimiderende og angstprovokerende at skulle forlade sit job i en periode og gå på barsel, men er du i tvivl, så gør det.

Barslen har givet tid til refleksion, og det er afgørende for mig at sikre, at min karriere lykkes i samspil med et familieliv, hvor jeg som far spiller en aktiv og tilstedeværende rolle”.

Tak Rasmus for at dele din historie og dine erfaringer med os.

Ligger du også inde med en god historie, som vi skal dele? Så send os en mail på kb@inspiredbeyondbabies.dk – vi glæder os til at høre fra dig.


Kategori: Far på barsel