Vil I sikre et bæredygtigt arbejdsliv for jeres talenter og forblive konkurrencedygtige?

Vi hjælper jer med at fastlægge en klar strategi for at etablere et målrettet familie- og barselsprogram, så I kan fastholde jeres talenter.

Vi tilbyder rådgivning baseret på konkret viden fra nogle af Danmarks største virksomheder, forskning samt egne empiriske og kvantitative undersøgelser fra over 2000 barslende.

En rådgivningspakke består af:

Indledende møde, hvor jeres specifikke behov og udfordringer afdækkes

Input til spørgeramme til interne undersøgelser, som danner grundlag for udarbejdelse af skræddersyede initiativer

Anbefalinger til en konkret handlingsplan inden, under og efter barsel

Et foredrag for afdelingen eller ledergruppen

Kontinuerlig support af sammenlagt 2 timers varighed

Opfølgningsmøde hvor vi evaluerer den udrullede strategi

Pris: 25.000 kr.

Kontakt CEO & Founder Anne Sophie Münster for at høre mere om muligheder, så sammensætter vi en pakke, der matcher jeres behov.

Foredrag

Book et foredrag og få viden om, hvordan I fastholder jeres talenter, når de stifter familie

Founder & CEO Anne Sophie Münster holder ofte foredrag og deltager jævnligt i debatter og medier omkring barsel. Hun leverer skarpe pointer med entusiasme og humor om, hvordan barsel og familiestiftelse generelt kan gøres til et vækstparameter for virksomheder i stedet for en økonomisk hæmsko.

Sådan fastholder I talenterne, og får dem styrket tilbage

Nogle virksomheder mister op til 50% af deres medarbejdere i forbindelse med barsel.

Og det koster! Ikke bare på bundlinjen, men også i form af viden, innovation og produktivitet.

I en tid, hvor der er rift om arbejdskraft, og hvor mange virksomheder arbejder aktivt på at sikre diversitet på alle niveauer, er orlovsproblematikken blevet tydelig.

Og barslen er en overset mulighed for fastholdelse og talentudvikling.

Med dette foredrag får jeres afdeling eller ledergruppe gode råd og værktøjer til, hvordan de fastholder medarbejdere i orlovsperioden og ikke mindst får dem styrkede og motiverede retur fra barsel.

Med udgangspunkt i den seneste forskning og konkrete eksempler fra nogle af landets førende virksomheder, får I en masse ideer og inspiration til, hvad I selv kan gøre for at understøtte jeres medarbejdere bedst muligt, når de stifter familie og styrke tilhørsforholdet til arbejdspladsen i barselsperioden

I får vist vejen til, hvordan familiestiftelse og barselsorlov kan gøres til et vækstparameter i virksomheden i stedet for en økonomisk hæmsko.

Pris: 10.000 kr.

Karriere og familie – et spørgsmål om både og

Som virksomhed kan I spille en vigtig rolle i, at jeres medarbejdere får familie- og arbejdslivet til at gå op.

Med små low cost-high effect greb kan I skabe de optimale rammer for jeres medarbejdere.

Resultat? Gladere medarbejdere, bedre resultater, øget bundlinje.

Til dette foredrag får I værktøjer og indsigter i hvordan virksomheder arbejder for at skabe en mere nuanceret arbejdskultur, så talenterne fastholdes, ligestillingen fremmes og målene nås.

I vil få viden om:

  • hvordan man jonglerer familielivet med arbejdslivet, herunder også barslen
  • hvordan I understøtter medarbejderne bedst muligt før, under og efter barsel
  • betydningen af fleksibilitet
  • konkrete råd til, hvordan man kan få det hele til at gå op
  • hvordan barsel og forældrerollen generelt kan ses som en styrke
  • hvad andre virksomheder gør for at få enderne til at mødes

Pris: 10.000 kr.