Cookie og privatlivspolitik

1. Privatlivspolitik

Formålet med privatlivspolitiken er at forklare, hvordan Inspired Beyond Babies indsamler og behandler oplysninger om dig.

Inspired Beyond Babies har en ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger og skabe gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles. Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse om, hvilke personoplysninger Inspired Beyond Babies behandler, hvordan Inspired Beyond Babies behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du at rette henvendelse til den datasansvarlige om nærværende privatlivspolitik, er du altid velkommen til at kontakte Inspired Byeond Babies på as@inspiredbeyondbabies.dk.

2. Hvilke personoplysninger indsamler Inspired Beyond Babies?

Når du køber et medlemskab eller et foredrag af Inspired Beyond Babies afgiver du personoplysninger i form af navn, virksomhed, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Formålet med, at du afgiver disse oplysninger er, at Inspired Beyond Babies herefter kan kontakte dig med henblik på:

  •  at sende dig praktiske informationer om de foredrag, du har meldt dig til
  • at modtage materiale fra foredraget, du har deltaget i
  • at stille spørgsmål vedrørende dine medlemskabsønsker
  • ligesom at vi kan komme i kontakt med dig i tilfælde af aflysning af events, du har tilmeldt dig grundet uforudsete hændelser

3. Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om privatpersoners navn, virksomhed, titel, e-mail og telefonnummer videregives ikke.

Inspired Beyond Babies er forpligtet til alene at benytte kontaktoplysningerne til at rette henvendelse til dig om dit medlemsskab og køb af foredrag, og er ligeledes instrueret om at slette oplysningerne, når der ikke længere er behov for opbevaring af disse til at opfylde det nævnte formål.

Såfremt du vælger at indgå aftale om medlemskab og køb af foredrag, vil dine persondata og fremsendte oplysninger vedrørende medlemskabet og foredraget blive gemt af Inspired Beyond Babies i Inspired Byeond Babies’ medlemskabssystem, som kan tilgås af den medarbejder hos Inspired Beyond Babies, som har bistået med kontakten, i indtil 5 år efter opgavens udførelse.

Når du deltager i Inspired Beyond Babies foredrag, udarbejder vi en samlet deltagerliste til alle deltagere for det pågældende foredrag med privatpersoners navn, arbejdsplads, titel, e-mail og telefonnummer. Dette er kun til internt brug for deltagere af det specifikke foredrag og skal udelukkende ses som et netværksfremmende tiltag med fokus på at hjælpe hinanden på tværs og skabe merværdi for den enkelte.

4. Behandling af data

Vi passer godt på dine data og har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke hændeliget eller ulovligt fortabes, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Dine persondata vil ligeledes blive overleveret til underleverandører, som bistår Inspired Beyond Babes med håndtering af e-mailsystemer, IT-drift, serverdrift og for de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev sendes oplysninger ligeledes til den virksomhed, der forestår fremsendelse af nyhedsbreve.

De virksomheder, hvortil dine persondata overleveres, er databehandlere, og er ifølge de indgåede databehandleraftaler alene berettigede til at benytte data til levering af de nævnte services, og alene efter instruks fra Inspired Beyond Babies.

5. Disse rettigheder har du

Du har til enhver tid ret til at anmode Inspired Beyond Babies om at oplyse, hvilke oplysninger Inspired Beyond Babies har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, og hvilken kategori af personoplysninger Inspired Beyond Babies har registreret, samt, hvis relevant, hvilke modtagere, oplysningerne måtte være eller blive givet videre til. Ligeledes har du naturligvis ret til at få at vide, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til as@inspiredbeyondbabies.dk. Du vil, for at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til en uvedkommende, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har krav på, at vi berigtiger oplysninger, så de altid er korrekte. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at skrive til os på as@inspiredbeyondbabies.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil også i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for, at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil, ved anmodning om sletning, blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. Du har i nogle tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling at dine personoplysninger, herunder imod den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring via cookies. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til markedsføring via profilering skal du slette dine cookies, som anvist nedenfor.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve.

Hvis du vil klage over Inspired Beyond Babies’ behandling af dine personoplysninger kan klage indgives til Datatilsynet. (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

6. Cookie & Google Analytics

7. Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev og indtaster dit navn og e-mailadresse vil du modtage vores nyhedsbreve indtil du fravælger modtagelsen. Du har til enhver tid ret til at fravælge vores nyhedsbreve.

8. Kontakt

Inspired Beyond Babies ApS, cvr. nr. 43250914, er dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 5, kan du kontakte Inspired Beyond Babies’ persondataansvarlige Anne Sophie Sehested Münster på as@inspiredbeyondbabies.dk eller ringe på telefon +45 53855351.