Stine vendte retur til en forfremmelse efter endt barsel

Klar forventningsafstemning og åbenhed om ønsker og krav viste sig at være den helt rette strategi for både Stine og hendes arbejdsgiver Visma, og i februar vendte hun topmotiveret tilbage fra barsel i en ny rolle.

Vi har talt med Stine Mieritz, 29 år, Head of Operations i softwarevirksomheden Visma og hendes leder Troels Skjelbo om, hvordan de greb Stines barsel an, hvordan hun sikrede sig ikke at blive glemt undervejs, og hvordan virksomheden minimerede risikoen for, at hun ikke vendte tilbage.

”Jeg skal være ærlig at sige, at jeg frygtede at skulle fortælle om min graviditet. Jeg var bange for at ryge ud af det karrierefremmende loop, og jeg havde oplevet, hvordan flere ikke vendte tilbage efter barsel eller vendte tilbage til mindre krævende roller. Men til min store glæde var det slet ikke det, jeg oplevede, da jeg fortalte min leder det”, fortæller Stine.

Stines leder Troels var overrasket over frygten for, at han og virksomheden ville se anderledes på Stine, fordi hun skulle være mor og på barsel.

”Barsel er et vilkår. Og toget er altså ikke kørt for en medarbejder, der er på barsel i 9-12 måneder. På den måde er barsel en meget større ting for medarbejderen, end det er for virksomheden. Og jeg havde som leder den modsatte frygt: Kommer Stine tilbage efter barslen? Jeg ved godt, at mange vælger at skifte job i forbindelse med barsel, min egen kone har gjort det begge gange, vi har fået børn, så jeg var optaget af, hvordan vi sørgede for, at Stine havde lyst til at komme tilbage, når hendes barsel var slut”.

Og nøglen til begge dele lå i dialog og forventningsafstemning. Både før og under barslen.

En undersøgelse Inspired Beyond Babies lavede i 2018 viser, at 62% ønsker at være i dialog og forventningsafstemme med deres leder i forbindelse med barsel. Kun 1% ønsker ingen kontakt undervejs.

”Som leder er jeg blevet mere opmærksom på at forventningsafstemme med mine barslende medarbejdere – lige så vel som jeg forventningsafstemmer med alle andre medarbejdere. Hvor meget ønsker de at være involveret i, hvad der foregår på arbejdspladsen under deres barsel og hvordan. Tidligere har jeg har tænkt, at de skulle have lov til at være i fred – et misforstået hensyn måske. Jeg har ændret syn på vigtigheden af det”, fortæller Troels.

Bruger egne erfaringer i lederrolle
Stine er selv leder for et team på 16 kollegaer og bruger sin erfaring med dialog og forventningsafstemning i forbindelse med barsel overfor sine egne medarbejdere.

”Når en medarbejder skal på barsel, tager jeg som leder initiativ til en udviklingssnak med dem, inden de går fra. Det er de fleste meget positivt overraskede over. Mange tror ikke, at man kan tale udvikling, når man er på vej væk i en længere periode. Men der kan jo ske ændringer på arbejdspladsen i den periode, de er væk, og hvordan skal jeg som leder tænke den barslende medarbejder ind i de ting, der sker, mens de er væk, hvis jeg ikke ved, hvad de gerne vil?”.

Det var det samme, der gjorde sig gældende for Stine selv.

”Inden jeg gik på barsel, gav jeg allerede udtryk for, at jeg ønskede en ny rolle. Jeg ville rigtig gerne tilbage til Visma efter min barsel, men til noget andet”, fortæller Stine.

Der var ingen ny rolle fastlagt til Stine, inden hun gik på barsel, men omkring to måneder inden Stine skulle vende tilbage, blev der foretaget nogle ændringer i organisationen, og der blev oprettet en ny stilling.

”Da rollen blev oprettet i forbindelse med organisationsændringen, havde jeg Stine i baghovedet.  Også for min egen skyld. Jeg ville jo gerne have Stine tilbage og gav hende derfor tilbuddet. Men hun havde selvfølgelig mulighed for at sige nej tak, og det vidste jeg, at hun ville gøre, hvis hun ikke var interesseret”, fortæller Troels.

Stine supplerer: ”Vi havde aftalt, at jeg skulle orienteres og involveres ved større ting under min barsel. Vi havde ikke en aftale om at tale sammen med en fast kadence, og jeg var selvfølgelig ikke forpligtet til at involvere mig under min barsel, men da Troels kontaktede mig, ca. to måneder før jeg kom tilbage og fortalte om organisationsændringen og den nye rolle, blev jeg utrolig glad. Rollen er en drømmestilling for mig, og den fandtes ikke, inden jeg gik på barsel, men blev skabt sidenhen. Og jeg blev tilbudt den, selvom jeg var på barsel. Måske fordi jeg forinden havde ytret ønske om det?”

”Vi ser ikke barsel som en forhindring i Visma. Vi har ingen særlige barselsprocesser, men følger de gængse barselsregler, og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen, der ser skævt til, at man forfremmer en medarbejder, der kommer retur fra barsel. Det er en del af kulturen, at medarbejderne er vigtige for, at det går godt for virksomheden. Det er et mindset – ikke regler på et stykke papir”, slutter Troels.

Ligger du også inde med en god historie, som vi skal dele? Så send os en mail på kb@inspiredbeyondbabies.dk – vi glæder os til at høre fra dig.


Kategori: Barsel og ledelse, Barsel som løftestang