Jeg har budt mig selv til under min barsel

Freja Kierstein Johansen er mor til Pelle på 3 år og Ellie på 10 måneder. Hun mener, det er vigtigt som medarbejder at være tydelig omkring, hvad man gerne vil både før, under og efter en barsel.

”I hele mit arbejdsliv har jeg insisteret på, at barsel ikke må være en forhindring for min faglige udvikling eller mine professionelle ambitioner, og jeg er blevet enormt inspireret af de positive historier, som blandt andet I har delt i Inspired Beyond Babies.

Rigtig mange siger, velmenende, ”nyd det nu”, og det er også rigtigt, for tiden flyver afsted, men jeg ville ønske, at der var flere, der sagde: ”husk at mærke efter, hvad der er rigtigt for DIG”.

Nogen vil rigtig gerne trække stikket til arbejdslivet helt under deres barselsorlov, hvilket er helt okay, men det er ikke for alle, og for mig har det været det rigtige at være en del af arbejdspladsen under min barsel”.

Statusmøder på barnevognsturen
Freja startede i sit nuværende job i Gigtforeningen efter sin første barsel, og i sommeren 2022 gik hun på barsel med sit andet barn. I april vendte hun tilbage til en ny rolle, som hun selv havde været med til at opsøge.

”Før jeg fik børn, frygtede jeg, hvad barsel og hverdagslivet med små børn ville betyde for mit arbejdsliv og mine karrieredrømme. Men frygten er da blevet aflivet fuldstændigt. Min nuværende arbejdsplads har været enormt imødekommende i forhold til mine ønsker om at bevare kontakten under barsel og i et eller andet omfang fortsætte udviklingen af mig som medarbejder i stedet for at sætte det helt på pause.

Vi aftalte på forhånd, inden jeg gik fra, hvordan kontakten skulle være under min orlov, men selvom man aftaler på forhånd, så ved man aldrig, hvordan det bliver. Min chef har været tovholder på løbende statussamtaler, og ellers fandt vi ud af det henad vejen. Vi anede jo heller ikke på forhånd, hvordan mit overskud ville være eller hvilket barn jeg fik – om det ville sove godt eller ej for eksempel.

Statusmøderne har både været over telefon, men vi er også mødtes til nogle gåture med barnevognen eller hjemme hos mig. Først og fremmest har vi talt om, hvordan det gik med at være på barsel, men jeg har også fået en status på, hvordan det går på arbejdspladsen.

Min arbejdsplads har været enormt nysgerrige på, hvad jeg godt kunne tænke mig – både min chef, men også HR. Og de har faktisk skrevet mine forslag om tilbud om statussamtaler, deltagelse i sociale og faglige arrangementer samt barselsnetværk ind i medarbejderhåndbogen og tilbyder det nu til alle medarbejdere, der skal på barsel. Jeg er kun blevet mødt med nysgerrighed og en positiv tilgang til at finde ud af, hvordan mine ønsker kunne imødekommes.

Jeg har budt mig selv til
Umiddelbart inden jeg gik på barsel, kom der en ny chef i afdelingen og én af de ting, vi derfor talte om under mine barsel var også, hvad det var for en afdeling og struktur, jeg kom tilbage til. Her tog min chef mine inputs lige så alvorligt, som hvis jeg ikke var på barsel, og vi talte også om, hvordan hun så min fremtid i afdelingen.

Jeg benyttede derfor også statussamtalerne til at give udtryk for mine ønsker, og hvordan jeg gerne ville tænkes ind i afdelingens fremtidsplaner. Jeg har budt mig selv til under min barsel og jeg mener, at det er vigtigt som medarbejder at være tydelig omkring, hvad man gerne vil og byde sig til og tage initiativ, for ellers kan puslespillet være lagt når man kommer tilbage.

Derfor var jeg heller ikke i tvivl om at sige ja til at være med i et ansættelsesudvalg, der skulle ansætte en ny kollega til afdelingen. Jeg satte enormt meget pris på at blive spurgt, og jeg var også glad for at være involveret, fordi det var en kollega, jeg skulle arbejde tæt sammen med, når jeg kom tilbage.

Og her synes jeg også, min arbejdsplads har taget højde for, hvilke opgaver jeg trives med. For jeg trives bedst, når jeg er med til at udvikle og selv er i udvikling. At jeg er kommet tilbage til nye opgaver og et større ansvar, får derfor også min motivation i top. Jeg har glædet mig til at tage hul på det og har slet ikke overvejet at søge nye veje under denne her barsel”.

Tak for at dele din historie med os, Freja.

Ligger du også inde med en god historie, som vi skal dele? Så send os en mail på kb@inspiredbeyondbabies.dk – vi glæder os til at høre fra dig.


Kategori: Barsel og ledelse, Barsel som løftestang