Mor og far har barsel en halv uge ad gangen

Nynne Nikoline Holm og hendes mand har valgt at holde barsel på en utraditionel måde. Hver uge skiftes de til henholdsvis at være hjemme med deres lille datter og gå på arbejde. Og de er hverken selvstændige eller arbejder indenfor kreative fag.

”Jeg er helt klassisk arbejdstager, og min mand og jeg har valgt at dele barslen mellem os, således at vi i 4-5 måneder arbejder en halv uge hver. Jeg har taget tre måneder fuldtidsbarsel inden, min mand tager nogenlunde tilsvarende efterfølgende.

Når jeg har ledt lidt efter andre med lignende erfaringer, har det mest været selvstændige, studerende eller folk med kreative erhverv, som fortalte deres historie.

Jeg havde derfor ingen at spejle mig direkte i, men jeg vil gerne inspirere andre, der måtte stå med samme idé. Det kan lade sig gøre”.

Hvad vil vi allerhelst?
Ideen opstod, fordi vores udgangspunkt altid er ”hvad vil vi allerhelst”. Når vi så har talt om dét, så kigger vi efterfølgende på, hvad der kan lade sig både praktisk og økonomisk.

Vi var ret enige om, at jeg ikke skulle gå hjemme i majoriteten af barselsperioden. Og da jeg skulle bruge nogle måneder på at komme mig efter fødslen og fordi de første 16 uger er øremærket mor og skal ligge lige efter fødslen, så blev modellen, at jeg holdt ca. tre måneders fuldtidsbarsel efter fødslen.

Lige nu har vi taget hul på 4-5 måneder, hvor vi begge er på barsel og arbejder, og så tager min mand nogle måneders fuldtidsbarsel til sidst.

Ingen modvilje fra arbejdsgiver
Vi undersøgte mulighederne grundigt, og jeg var virkelig velforberedt, da jeg kontaktede min leder med mit ønske om deltidsbarsel.

Jeg vidste godt, at det var usædvanligt, og jeg var forberedt på at skulle argumentere helt vildt meget for min idé, men min chef synes, at det var en super idé og bad mig tjekke med HR, hvordan det kunne foregå i praksis.

Det var virkelig fedt at mærke den opbakning. Det gik meget nemmere, end jeg havde frygtet.

Lovgivning spænder ikke ben
Inden min fødsel, blev udkastet til min barselsplan også godkendt af HR, og jeg oplevede ingen modvilje.

Her efter fødslen har der været lidt frem og tilbage med registreringen af min barsel, fordi de ikke har prøvet det før, så det kræver lidt ekstra administration og involvering af mig, men det er udelukkende, fordi de ikke har prøvet det før. Der er stor åbenhed og villighed til at få det til at fungere.

Jeg vidste også, at der ingen lovgivningsmæssige forhindringer var for denne løsning, for arbejdsgiver får refusion på samme måde, som hvis man holder al orloven på én gang.

Vi fandt til gengæld ud af, at de lokale overenskomster kan spænde ben for en model som vores, hvilket lidt var en udfordring i forhold til min mands arbejde, selvom hans arbejdsgiver var lige så åben over for ideen.

Hvem passer så barnet?
Jeg er blevet mødt med en del “nå?!” – både de fordømmende og dem, hvor man kan se, at der går et lys op for folk, når jeg har fortalt, at vi tager deltidsbarsel.

Især fordi det ikke er noget, vi gør af nød, men fordi vi gerne vil forblive i kontakt med vores respektive arbejdspladser selvom vi er blevet forældre.

Blandt venner og jævnaldrende er reaktionen ”gud, hvor er det en fed idé – det ville jeg også gerne have gjort eller det vil jeg også prøve af”. De fleste anser det som fuldstændig naturligt, at mor og far deler barselsorloven.

Men mine forældres generation forstår det ikke rigtigt. ”Men hvad så med barnet? Er hun i vuggestue eller hvad?”, spørger de. De ved, at der også er en far, men de anser det slet ikke som en mulighed, at det er ham, der passer barnet, når jeg er på arbejde.

Nogle siger bare ”nå!” og spørger så ikke mere ind til det, men jeg kan se, at de tænker: ”hvad laver du? Hvad med dit barn?”.

Det har været ret interessant at opleve.

Vi lægger vejen, mens vi kører
Jeg startede på arbejde for en måned siden og øvelsen her er, at vi lægger vejen, mens vi kører på den.

Vi har ikke haft en struktureret gennemgang af arbejdsopgaver eller -mængde, men der er rum til, at jeg prioriterer mine arbejdsopgaver.

De første otte uger arbejder jeg to dage om ugen, og de næste otte uger tre dage om ugen. Det ville ikke fungere med halve dage, så det her er den bedste løsning for mig.

Lige nu fungerer det fint, og jeg kan godt finde ud af ikke svare på henvendelser eller arbejde de dage, hvor jeg er hjemme på barsel. Jeg kan som sagt strukturere mine egne opgaver og jeg møder stor forståelse fra min chef og kollegaer.

Det sværeste er, når jeg ramler ind i andre menneskers deadlines. Der er ikke mange andre, der laver det samme som mig, så det er én af udfordringerne.

Her har mit autosvar været vigtigt, for det er her mine kollegaer kan se, hvornår jeg arbejder, og hvornår de kan forvente at få svar fra mig.

Gave til forældreskabet
Denne måde at holde barsel på har for os været en stor gave – både for vores familie og vores forhold.

Vores forældreskab er 100% fælles, og vi kender begge vores datter og hendes behov lige godt. Vi er sammen om det hele og er lige gode til det hele.

Og det er fantastisk for mig at se det bånd, hun har til sin far.

Jeg vil virkelig gerne give stor ros til Tryg for at være så imødekommende og åbne overfor denne utraditionelle løsning.

Jeg tror, at de også synes, at det er en god løsning, for kvalificerede barselsvikarer hænger ikke på træerne.

Og jeg håber, at det måske i fremtiden ikke er lige så usædvanligt at gøre det på denne her måde. For dem der har lyst naturligvis. For os giver det virkelig god mening, og jeg er super glad for, at det kunne lade sig gøre og håber, at min historie kan være med til at inspirere andre, der sidder med samme lyst”.

Tak for at dele din historie med os, Nynne.

Ligger du også inde med en god historie, som vi skal dele? Så send os en mail på kb@inspiredbeyondbabies.dk – vi glæder os til at høre fra dig.


Kategori: Fleksibel barsel