Ali Cevik

Værdibaseret selvledelse

Hos HR-ON har medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv. Det vil sige fri ferie, frit antal barns sygedage, ingen krav om arbejdstid eller sted og medejerskab af virksomheden.

Fra kontrol til tillid, fra tid til resultat, fra hierarki til dialog og fra regler og ordre til mening og myndiggørelse. HR-ON kalder det værdibaseret selvledelse, hvis grundprincipper er defineret i deres medarbejdermanifest.

Til foredraget vil Ali Cevik, founder og CEO i HR-ON, fortælle om sine ergaringer med og visioner for værdibaseret selvledelse i en softwarevirksomhed.

Han vil perspektivere oplægget med afsæt i på den ene side de formelle rammer som arbejdsret, ferielov mv. hvor alt måles i kvantitative rettigheder og pligter, der måles i tid og som vi har overtaget fra industrisamfundet versus realiteterne i vores moderne samfund, hvor der er et krav fra medarbejderne omkring fælles visioner, mening, udvikling, engagement mv.

Herudfra vil han fortælle om sine erfaringer md at opbygge et arbejdsfællesskab, hvor der er frihed i forhold til arbejdstid, ferie mv. og hvor fællesskabet er baseret på værdier som tillid, myndiggørelse og fælles vision.

Om foredragsholderen

Ali Cevik er founder og CEO i softwarevirksomheden HR-ON.

Der har været stor interesse i HR-ONs medarbejdermanifest, og Ali har flere gange inspireret andre med fortællingen om, hvordan HR-ON arbejder med selvledelse på en måde, som giver medarbejderne frihed til at styre deres arbejdsliv.

Fysisk foredrag: 349 kr.

(Inklusiv forplejning)

Har du allerede et medlemskab hos Inspired Beyond Babies, er det selvfølgelig gratis. Du skal blot anvende den kode, du har fået fra os, når du tilmelder dig foredraget.

Foredraget er afholdt

Online foredrag: 80 kr.

Prisen giver adgang til livestreaming via Zoom og materialet fra foredraget.

Du modtager et link ca. 24 timer før.

Foredraget er afholdt

Dato

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 10:00 – 13:00

Sprog

Foredraget bliver afholdt på dansk.

Tilmelding

Først-til-mølle dog senest torsdag den 23. marts 2023.

Sted

Fjernvarme Fyn, Havnegade 120, 5000 Odense C